Your Local Mattress Experts
Call us: (254) 776-7500

MAUI MEDIUM FIRM


Manufacturer:
Simmons

Item Number Description Price
700811053CALKINGMATT MAUI MEDIUM FIRM CAL KING MATTRESS $1249.00
700811053FULLMATT MAUI MEDIUM FIRM FULL MATTRESS $879.00
700811053KINGMATT MAUI MEDIUM FIRM KING MATTRESS $1249.00
700811053QUEENMATT MAUI MEDIUM FIRM QUEEN MATTRESS $899.00
700811053TWINMATT MAUI MEDIUM FIRM TWIN MATTRESS $799.00
700811053TWINXLMATT MAUI MEDIUM FIRM TWIN XL MATTRESS $829.00